Wyznaczony termin zapłaty upłynął – co dalej?

W praktyce handlowej może się zdarzyć, że kontrahent z różnych względów nie reguluje ciążącego na nim zobowiązania. Jeżeli wyznaczony na fakturze termin zapłaty upłynął, koniecznym może okazać się wystosowanie wezwania do zapłaty. Należy pamiętać, że brak niektórych elementów w wezwaniu do zapłaty ma wpływ na jego ważność, a w konsekwencji może wydłużyć czas spełnienia świadczenia czy wystąpienia na drogę sądową w celu odzyskania należności.

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

  1. datę wystawienia;
  2. prawidłowe wskazanie wierzyciela czyli podmiotu sporządzającego wezwanie tj. :nazwę, adres siedziby, numer w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, NIP;
  3. określenie dłużnika poprzez wskazanie: nazwy, adresu siedziby, nr w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, NIP;
  4. dokładne określenie wymagalnego zobowiązania (kwoty zadłużenia oraz stosunku prawnego, z którego zadłużenie wynika);
  5. wskazanie terminu, do którego zaplata powinna być dokonana;
  6. wskazanie sposobu spłaty zobowiązania (informacja np. o danych rachunku bankowego);
  7. podpis wierzyciela (osoby sporządzającej wezwanie).

Często pojawia się pytanie co zawrzeć w wezwaniu do zapłaty i jak powinno wyglądać. Oczywiście, wezwanie do zapłaty jest inne i powinno być dostosowana do konkretnej sprawy. Jeśli nie mamy doświadczenia w sporządzaniu wezwania do zapłaty warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże zabezpieczyć nasze interesy.

W praktyce często okazuje się, że koszty zlecenia prawnikowi sporządzenia wezwania do zapłaty lub jego weryfikacja są dużo niższe, niż koszty wynikające z błędnego jego sporządzenia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Kancelarii Radcy Prawnego Magdalena Bobek LL.M. zapraszam na spotkania osobiste. Możliwe są również spotkania online po ustaleniu terminu drogą mailową: kancelaria@magdalenabobek.pl lub telefoniczną pod numerem tel. 791 375 882.

Na bazie wieloletniej praktyki, Kancelaria opracowuje wzory pism i dokumentów, celem ich wykorzystania.

Poniżej znajdą Państwo proponowany i sprawdzony wzór wezwania do zapłaty, wykorzystywany w obrocie prawnym i gospodarczym.

Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Bobek LL.M.

Romualda Traugutta 2, 65-025 Zielona Góra
NIP: 9291783186

Numer rachunku bankowego:
29 1090 1320 0000 0001 4462 4899

Godziny pracy Kancelarii:
Poniedziałek – piątek: od 9:00 do 17:00

Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu.

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Bobek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Romualda Traugutta 2, 65-025 Zielona Góra, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9291783186. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.