Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

czytaj więcej

Doradztwo prawne

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie projektów umów;
 • negocjowanie wszelkich typów umów i kontraktów handlowych;
 • doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • opracowanie pism procesowych, pozwów, wniosków, podań i oświadczeń,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także urzędami w postępowaniach administracyjnych
 • inne
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Zamawiającym oferuję obsługę formalno – prawną od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym tj.:

 • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przeprowadzenie postępowania jako zamawiający;
 • przygotowywanie, opiniowanie, zawieranie, rozwiązywanie zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych;
 • konsultacje z zakresu prawa zamówień publicznych.
Prawo budowlane i prawo nieruchomości

Prawo budowlane i prawo nieruchomości

czytaj więcej

Prawo budowlane i prawo nieruchomości

 • Pomoc prawna na każdym etapie procesu inwestycyjnego związanego z obrotem i użytkowaniem nieruchomości;
 • reprezentowanie klientów  w postępowaniach sądowych związanych nieruchomościami;
 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w procesie budowlanym, w tym z publicznymi zamawiającymi;
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych;
 • przygotowywanie korespondencji kontraktowej z zamawiającym oraz innymi uczestnikami procesu budowalnego;
 • udział w spotkaniach i negocjacjach, prowadzonych w ramach realizowanych kontraktów/projektów;
 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie  przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej;
Windykacja należności

Windykacja należności

czytaj więcej

Windykacja należności

Pomagam odzyskiwać należności powstały na skutek niezapłaconych faktur, kar umownych albo innych zobowiązań na każdym etapie postępowania, tj. przedsądowym, sądowym i egzekucji komorniczej.

 • wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do Sądu;
 • negocjacje z dłużnikiem w imieniu wierzyciela;
 • podjęcie czynnościach przygotowawczych niezbędnych do wystąpienia z powództwem;
 • złożeniu pozwu do Sądu w celu uzyskania wyroku sądowego lub nakazu zapłaty;
 • sporządzeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i monitorowaniu działań komornika.
Odszkodowania / zadośćuczynienie

Odszkodowania / zadośćuczynienie

czytaj więcej

Odszkodowania / zadośćuczynienie

 • reprezentacja w toku likwidacji szkody;
 • i po zakończeniu procesu likwidacyjnego podczas procesu sądowego
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

czytaj więcej

Prawo rodzinne

Oprócz reprezentacji w sprawach cywilnych i gospodarczych, oferuję Ci swoją pomoc prawną w sprawach rodzinnych m.in. o:

 • rozwód /separację;
 • ustanowienie obowiązku alimentacyjnego;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Bobek LL.M.

Romualda Traugutta 2, 65-025 Zielona Góra
NIP: 9291783186

Numer rachunku bankowego:
29 1090 1320 0000 0001 4462 4899

Godziny pracy Kancelarii:
Poniedziałek – piątek: od 9:00 do 17:00

Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu.

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Bobek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Romualda Traugutta 2, 65-025 Zielona Góra, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9291783186. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.