Wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca 2022r. W ciągu pierwszych dwóch dni od wejścia w życie ustawy, z możliwości odroczenia spłaty kredytu skorzystało już ponad 500 tys. osób. Kto może z nich skorzystać i czy warto? Zapraszam do zapoznania się z najnowszym wpisem.

8 miesięczne wakacje kredytowe w 2022 r. i 2023 r. ?

14 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą m.in. regulacje dotyczące tzw. wakacji kredytowych.

 

Wakacje kredytowe = zawieszenie kredytu hipotecznego

Wakacje kredytowe to zawieszenie zapłaty rat kredytu hipotecznego.

W czasie ich trwania nie ma obowiązku spłaty odsetek ani kapitału.

W okresie zawieszenia mogą być pobierane jedynie opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z posiadaną umową kredytową.

Wysłanie rat na wakacje nie spowoduje zwiększenia zadłużenia, a wydłużenie okresu kredytowania. Maksymalnie o 8 miesięcy.
Sami decydujemy, w jakim zakresie chcemy z wakacji skorzystać. Możemy zawiesić dwie, trzy lub osiem rat ale równie dobrze tylko jedną.

 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy zaciągnięty kredyt hipoteczny przeznaczyli na zakup domu lub mieszkania mającego zaspokoić ich własne potrzeby mieszkaniowe.

Kredytobiorca powinien mieszkać w lokalu, który jest objęty wakacjami kredytowymi albo mieć w niedalekiej przyszłości zamiar w nim zamieszkać. (Opadają, zatem wszystkie mieszkania przeznaczone na wynajem).

Z zawieszenia rat może skorzystać kredytobiorca posiadający kredyt hipoteczny w złotych polskich.

Z wakacji nie skorzystają kredytobiorcy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, np. franka szwajcarskiego.

Wakacje kredytowe dotyczą tylko tych kredytobiorców, którzy zawarli umowę przed 1 lipca 2022 r. a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.  Z wakacji nie może skorzystać zupełnie nowy kredytobiorca, który zaciągnął kredyt wczoraj, ani ten, który go już spłacił, gdyż kredyt korzystający z wakacji musi być zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r., a do spłaty musi pozostawać jeszcze, co najmniej sześć rat.

Zawieszenie spłat przysługuje tylko dla jednej umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

Co zawieszamy?

W okresie zawieszenia nie ma obowiązku dokonywania płatności rat ani odsetek.

Co dalej należy płacić?

Dalej istnieje obowiązek uiszczenia opłat wynikających z ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową.

 

W jakich okresach możemy skorzystać z wakacji kredytowych?

Kredytobiorca lub kredytobiorcy (w przypadku kredytu z drugą osobą) mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych przez maksymalnie 8 miesięcy w 2022 r. i 2023 r. od:

  •  1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – wymiarze dwóch miesięcy
  •  1 października 2022 r. o 31 grudnia 2022 r. – wymiarze dwóch miesięcy
  • 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Gdzie złożymy wniosek?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu możemy złożyć od 29 lipca 2022 r. w postaci papierowej w banku albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Czy można złożyć wniosek drogą elektroniczną?

Każdy bank (kredytodawca) ma obowiązek udostępnić możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną (w aplikacji / na stronie internetowej banku), telefoniczną (infolinia), oraz bezpośrednio przez dyspozycje w oddziale banku.

Chcąc samodzielnie sporządzić wniosek powinniśmy w nim wskazać:

1) oznaczenie konsumenta

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy;

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

oraz

w związku z oświadczeniem z pkt. 5 we wniosku należy zawrzeć klauzulę następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co po złożeniu wniosku?

Złożenie wniosku powoduje automatyczne zawieszenie zapłaty raty za wnioskowany okres. Z dniem doręczenia wniosku do banku, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. W okresie zawieszenia, nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń.

Bank ma do 21 dni na przekazanie nam potwierdzenia otrzymania wniosku oraz przedstawienie nam nowego harmonogramu spłat. W odpowiedzi na nasz wniosek bank ma także obowiązek określić, jakie ubezpieczenie pozostaje do zapłaty (w umowach kredytowych często zdarza się, że mamy kilka ubezpieczeń z różnych tytułów). Brak potwierdzenia przez bank nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe nie są prezentem, tylko odłożeniem płatności, ich przesunięciem na koniec harmonogramu (czyli nawet o kilkanaście lat). Bez żadnych odsetek. Jeśli od razu „zaoszczędzonymi” pieniędzmi nadpłacimy kredyt – spadnie jego łączny koszt.

Pieniądze z wakacji kredytowych można przeznaczyć na częściową spłatę kredytu hipotecznego, obniżając tym samym łączną kwotę odsetek do zapłaty.

Obniżając o 20 000 zł kapitał kredytu o wartość 300 000 zł oszczędzamy na odsetkach kilkanaście tysięcy złotych lub więcej w zależności od oprocentowania.

Jest to opłacalne w szczególności dla kredytów zaciągniętych niedawno wówczas o racie. O ile wybraliśmy system rat równych, czyli annuit et – jest jeszcze dużo odsetek.

Za i przeciw:

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż związane z ubezpieczaniem kredytu.

Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Kiedy skorzystamy z wakacji kredytowych w wymiarze 8 miesięcy czyli 4 w roku 2022 r. i kolejnych w 2023 r. to do końca obecnego roku zapłacimy tylko jedną ratę.

Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Sama wysokość zawieszanej raty, którą zapłacimy w przyszłości, nie będzie taka sama jak miała być w pierwotnym terminie. Jej wysokość będzie zależna od poziomu WIBOR lub innego wskaźnika oprocentowania kredytu, który będzie obowiązywał w przyszłości.

 

Ile oszczędności uzyskamy nadpłacając kredyt?

Warto policzyć ile zaoszczędzimy nadpłacając kredyt. Najprościej skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie UOKIK klikając  kalkulator zmiany oprocentowania.

Nadpłacony kredyt pozwoli na uzyskanie niższej raty albo pozostawienie raty w dotychczasowej wysokości jednocześnie przy skróceniu okresu kredytowania.

Każdy z nas musi ocenić czy korzystniejszym rozwiązaniem będzie nadpłata kredytu i niższa kwota miesięcznego zobowiązania czy krótszy okres kredowania.

Warto bliżej zapoznać się z zaproponowanymi rozwiązaniami i wybrać rozwiązanie odpowiednie dla posiadanego kredytu hipotecznego.

Masz pytania odnośnie swojego kredytu lub możliwości skorzystania z wakacji kredytowych? zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pomoc poczty e-mail kancelaria@magdalenabobek.pl .

 

Artykuł sporządzono w oparciu o:

tekst ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.  o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Dz.U. z 2022 r. poz. 1488.

Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Bobek LL.M.

Romualda Traugutta 2, 65-025 Zielona Góra
NIP: 9291783186

Numer rachunku bankowego:
29 1090 1320 0000 0001 4462 4899

Godziny pracy Kancelarii:
Poniedziałek – piątek: od 9:00 do 17:00

Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu.

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Bobek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Romualda Traugutta 2, 65-025 Zielona Góra, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9291783186. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.